راهنمای خرید محصولات

پرداخت وجه با مطالعه فهرست کتابها و جزوه ها در صفحه اول و با توجه به قیمت هر کتاب بمبلغ 15$ و هر جزوه بمبلغ 10$ انتخاب و بصورت ذیل میتوانید سفارش دهید. محدوده شهر تهران با آقای علوی با شماره 09392540949 یا 09392029096 تماس حاصل فرمایید.

 برای خارج از ایران از طریق پی پل واریز نمایید. می توانید به فرم تماس با ما مراجعه نمایید

فرم درخواست