زندگینامه دکتر حسین احمدی

سلامتی= نور / بیماری = تاریکی

اسم من حسین احمدی خاطرات گذشته خود را برای شما بازگو میکنم. من از بچگی به بیماری قند مبتلابودم و زندگی خودم را با ناراحتی میگذراندم . مادر من هم مبتلا به بیماری قند بود که بهمین علت دید چشمهای خودرا از دست داد و فوت کرد و همینطور برادرم به بیماری قند مبتلا بود معالجات موثر واقع نشد وفوت نمود.
دوست دیگری داشتم بنام آقای خرسند رئیس فرودگاه زاهدان که ایشان هم به بیماری قند مبتلا بود. اول صدمه به انگشت پا و مچ و همینطور بالا آمد تا پایش را قطع کردند و سالهای قبل فوت نمود.
در سال 1984 به اروپا کشور سوئیس عزیمت نمودم و تصمیم گرفتم تغییراتی در نحوه زندگی خود بدهم. با مطالعات زیاد و تجربه روی خودم هم اکنون مدت 20 سال از آن موقع میگذرد بیماری قندم را بدون خوردن دوا کنترل کرده ام.

من هم اکنون 87 سال دارم پر انرژی و بدون کسالت زندگی خودم را با همسر و پنج فرزند و 6 نوه ام بخوبی و خوشی میگذرانم و بچه ها و نوه های من از داشتن پدر بزرگی این چنین سالم بسیار خوشحال هستند. شما هم اگر مصمم هستید که تغییراتی در زندگی خود بدهید با من تماس بگیرید.


دکتر احمدی